De Passie, De Kennis, De Merken

Privacy policy

Aansprakelijkheid
Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de uiterste zorg is nagestreefd, sluit:  Flevo Dance Wear  iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.


Persoonlijke gegevens
Wanneer u besluit tot een aankoop bij Flevo Dance Wear zullen wij een aantal gegevens van u vragen teneinde uw bestellingen zo snel mogelijk af te kunnen handelen. Wij hechten bijzonder veel waarde aan het vertrouwen dat u in Flevo Dance Wear hebt en alle persoonlijke gegevens die u ons toevertrouwd zullen met de grootste zorg en vertrouwelijkheid behandeld worden. Geen van uw gegevens wordt gebruik of verstrekt aan derden en blijft uitsluitend beschikbaar voor administratieve doeleinden.


Bescherming van uw privacy
Het recht op privacy, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, is een grondwettelijk recht van iedereen. Om een aantal zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens een aantal verplichtingen vastgesteld voor organisaties en bedrijven die persoonsregistraties bijhouden. De wet bepaalt onder andere dat de persoon of het bedrijf die gegevens verzamelen, de toestemming moet hebben van de persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze verzameld moeten worden voor specifieke, duidelijke en wettelijke doeleinden. De persoon over wiens persoonlijke gegevens het gaat, moet er toegang toe hebben en het recht hebben de informatie die hem/haar betreft te wijzigen.
Flevo Dance Wear leeft volledig de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens na met betrekking tot het verwerken van deze persoonlijke gegevens. De wet van 06 juli 2000 vervangt de Wet Persoonsregistraties in navolging van richtlijn nr. 95/46/EG van het Europese parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 november 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (PbEG L 281) te implementeren.

 Alle prijzen zijn in euro's en incl. 21% BTW. Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden, aan de getoonde afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikelen die in voorraad zijn en voor 15.00 uur worden besteld kunnen doorgaans de volgende werkdag worden geleverd.
De getoonde voorraadinformatie is indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.